Πίσω στο Yahoo! Mail

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ

Αναβαθμίσεις για το Yahoo! Mail Classic

Πιθανόν να προσέξατε το νέο όνομα της καρτέλας του Βιβλίου Διευθύνσεων – Επαφές. Και τη νέα ετικέτα του φακέλου Ομαδική Αλληλογραφία - Ενοχλητική αλληλογραφία. Λοιπόν, ετοιμαστείτε: Οι βελτιώσεις του Κλασικού Ταχυδρομείου Yahoo! είναι πολύ βαθύτερες. Για παράδειγμα, η αυτόματη αποθήκευση πρόχειρων κειμένων στην περίπτωση που διακοπεί η σύνδεσή σας ή η παροχή ρεύματος. Βελτιωμένες προσθέσεις και λήψεις συνημμένων. Καλύτερη απόδοση. Και σε λίγο δωρεάν επιστολόχαρτα. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με καλύτερη απόδοση και μάλιστα στον ίδιο ασφαλή φάκελο εισερχομένων , με την ίδια απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και την ίδια εύκολη πρόσβαση.

Παρατηρήσατε κάποιες διαφορές;

Πρόκειται να παρατηρήσετε μερικές ακόμα βελτιώσεις στο Yahoo! Mail Classic. Ιδού τι μπορείτε να αναμένετε ότι θα δείτε και πώς να διαμορφώσετε τα νέα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το δικό σας στυλ.

Αποκλεισμός εικόνων | ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Όταν θέλετε να ανοίξετε ένα σημαντικό email, το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να περιμένετε να εμφανιστούν εικόνες που φορτώνονται αργά. Ειδικά όταν μπορεί να μην είναι αναγκαίες, ή και προσβλητικές και μπορεί να περιέχουν «web beacons»—αόρατες ετικέτες που ειδοποιούν τους spammers ότι η διεύθυνσή σας είναι ενεργή.

Οπότε, το Yahoo! Mail Classic αποκλείει (μπλοκάρει) εξ' ορισμού όλες τις εικόνες σε emails. Ωστόσο, μπορείτε να αποφασίσετε ποιες εικόνες (και εάν) θα εμφανιστούν. Για να δείτε τις εικόνες σε ένα ατομικό email, κάντε κλικ στο κουμπί Show Images (Εμφάνιση εικόνων). Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία SpamGuard για διαφορετικό χειρισμό των εικόνων: Κάντε κλικ στο Options (Επιλογές), επιλέξτε Mail Options (Επιλογές Mail) και κάντε κλικ στο Spam Protection (Προστασία από Spam) από τις επιλογές «Spam».

Σημείωση: Σας συνιστούμε την επιλογή της ρύθμισης “Show images only from my contacts and certified senders.” («Εμφάνιση εικόνων μόνο από τις επαφές μου και πιστοποιημένους αποστολείς»). Μ' αυτό τον τρόπο, θα δείτε το περιεχόμενο που θέλετε και όχι το περιεχόμενο που δεν θέλετε να δείτε.

Επισήμανση μηνυμάτων | ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Τώρα είναι ακόμα ευκολότερο να επισημάνετε τα μηνύματά σας για να τα θυμάστε. Απλά κάντε κλικ στην κουκκίδα στα αριστερά του ονόματος του αποστολέα. Εναλλακτικά, εάν έχετε ανοίξει το μήνυμα, κάντε κλικ στην γκρι σημαία στην άνω αριστερή πλευρά της επικεφαλίδας του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μηνύματα τσεκάροντας το πεδίο (κουτάκι) δίπλα στο μήνυμα και κατόπιν κάνοντας κλικ στο κουμπί Mark (Σημείο) και επιλέγοντας Flag for Follow Up (Επισήμανση για υπενθύμιση) .

Για να δείτε όλα τα επισημασμένα σας μηνύματα στο επάνω μέρος του φακέλου εισερχομένων σας (ή οποιουδήποτε άλλου φακέλου), κάντε κλικ στη σημαία στο επάνω μέρος της στήλης σημαίας.

Προώθηση ως συνημμένο | ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Οι χρήστες των Windows μπορούν και πάλι να προωθήσουν ένα μήνυμα ως συνημμένο κρατώντας πιεσμένο το κουμπί Ctrl στο πληκτρολόγιό σας και κάνοντας κλικ στο Forward (Προώθηση). Οι χρήστες των Mac πρέπει να κρατήσουν πιεσμένο το πλήκτρο Apple πριν κάνουν κλικ στο Forward (Προώθηση).

Ταξινόμηση προσωπικών φακέλων | ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Αλλάξαμε τη σειρά των φακέλων έτσι ώστε τα κεφαλαία γράμματα να μην εμφανίζονται πρώτα στον κατάλογο φακέλων, για πλέον αδιάλειπτη ενσωμάτωση με το ολοκαίνουργιο Yahoo! Mail. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τα ονόματα των φακέλων ώστε να παρουσιάζονται με τη σειρά που θέλετε. Ευτυχώς αυτό είναι ευκολότερο τώρα. Απλά κάντε κλικ στο όνομα του φακέλου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Rename (Μετονομασία) δίπλα στο όνομα του φακέλου στο επάνω μέρος της σελίδας.

Υπογραφή | ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Τώρα μπορείτε να δείτε πού και πώς θα εμφανίζεται η υπογραφή σας κάθε φορά που γράφετε ένα μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε υπογραφή, απλά διαγράψτε την υπογραφή με τον τρόπο που διαγράφετε οποιοδήποτε κείμενο σε ένα email. Εναλλακτικά, εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε υπογραφή σε κανένα από τα email σας, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές), επιλέξτε Mail Options (Επιλογές Mail) και στο χώρο «Management» (Διαχείριση) κάντε κλικ στο Signature (Υπογραφή).